Translate

неділя, 7 липня 2013 р.

Хмарні технології. Віртуальні предметні спільноти природничо-математичної спрямованості

У «Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» зазначено, що фундаментальна природничо-математична освіта є одним з основних факторів розвитку особистості,  і потребує оновлення  її змісту  з урахуванням  суспільних  запитів,  потреб інноваційного розвитку науки  та  виробництва,  запровадження  сучасних  методів навчання, поліпшення якості підготовки та видання навчально-методичної літератури, удосконалення механізмів оцінювання результатів   навчальної діяльності.


Розвиток та інтегрування ІКТ у системах освіти зарубіжних країн та України є одним з пріоритетних напрямів, тому Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України було піднято питання про дослідження віртуальних предметних спільнот у новій мережі «Партнерство в навчанні», яку було презентовано 3 жовтня 2012 року (www.pil-network.com.ua).
Метою дослідження предметних спільнот було: стійкий інноваційний
розвиток
та навчально-методичне забезпечення природничо-математичної освіти 
Для продовження дослідження було уточнено завдання:
1.             Проаналізувати можливості нової мережі «Партнерство в навчанні» з метою формування віртуальних предметних спільнот  природничо-математичного циклу.
2.             Розробити структуру типової віртуальної предметної спільноти.
3.             Провести аналіз функціонування віртуальних предметних спільнот.
Структура предметної спільноти включає наступні розділи: ресурси, гарячі теми, спільноти, професійний розвиток, для шкіл, про мережу, нові навчальні посібники, навчальні матеріали, популярні обговорення, залишайтесь на зв’язку, навчання технологій.
Професійний розвиток ― підтримує режим он-лайн навчання вчителів технологіям з обов’язковим тестуванням, розміщено відеофільм про використання Windows 8  для навчальних цілей. Включено «електронну мотивацію» вчителів. Педагоги та керівники шкіл, які активно використовують ресурси мережі, їм надають спеціальні електронні значки. Значки можна отримати за проходження індивідуально визначеного шляху професійного розвитку, підтримку тематичних дискусій, додавання матеріалів, змістовних коментарів, покращення перекладу, а також приймати участь у подіях Програми Microsoft "Партнерство в навчанні", які надають певні знання та навички у використанні ІКТ та професійному зростанні особистості вчителя.
Нові навчальні посібники ― підбірка відеофільмів на різноманітні теми, які стосуються освітнього процесу. До них належать виховні заходи, тематичні КВК, відео про нове програмне забезпечення тощо.
Навчальні матеріали ― сховище презентацій, відеофільмів, текстових документів, документів розроблених у OneNote, Publisher, AutoCollage та ін.
Популярні обговорення ― топ тем, у яких вчителі беруть активну учать. До них ввійшли навички 21 століття, мобільне навчання, коучинг інструменти, як допомогти вчителям опанувати ІКТ.
Віртуальна предметна спільнота - це об’єднання вчителів-предметників, що виростає з мережі, має спільні інтереси, прагнення та цілі, активно спілкується між собою як на професійні, так і на непрофесійні теми [2, c. 202].
Характерні особливості віртуальної предметної спільноти: відсутність бар’єрів комунікації як психологічних, так і географічних; інтерактивний характер взаємодії членів, які можуть ефективно обмінюватися корисною і цікавою інформацією; можливість самопрезентації і самореалізації вчителів-предметників; неформальна структура онлайн спілкування; структурований банк навчально-методичних матеріалів.
Мережа «Партнерство у навчанні» об’єднує в собі 2 види віртуальних предметних спільнот: активну і  базу знань [2, c. 202].
Особливості формування віртуальних предметних спільнот у мережі «Партнерство у навчанні»: зміна акцентів у формуванні мережі від «спільнота для вчителя» до «вчитель у спільнота», відсутність режиму чату, що унеможливлює живе спілкування або дискусію між учасниками спільноти.
Роль координатора спільноти:  формальна, спрямована на об’єднання вчителів без активного впливу на їх діяльність.
Залучення вчителів до мережі здійснено за такими напрямками: електронна розсилка посилань з адресою предметних спільнот на електронні скриньки загальноосвітніх навчальних закладів; проведення он-лайн навчальних семінарів для вчителів-предметників; презентація предметних спільнот на науково-практичних семінарах та конференціях.
Аналіз діяльності віртуальної предметної спільноти у новій мережі «Партнерство у навчанні» вимагає додаткового дослідження та розробки критеріїв оцінювання.


Література
1.     Литвинова С. Г. Віртуальні предметні спільноти / Світлана Григорівна Литвинова // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (1–2 березня 2012 року м. Суми).  – Суми : РВВ СОІППО, 2012. –  С. 39-42.
2.     Литвинова С. Г.  Особливості віртуальних предметних спільнот / Литвинова  С.Г. // Наукові записки. ― Випуск 108 (2) ― Серія: Педагогічні науки. ― Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Вінниченка, 2012 ― Частина 2.  ― С. 201-205.

3.     Литвинова С. Г. Віртуальні спільноти у дослідженнях зарубіжних вчених [Електронний ресурс] / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2012. – №5 (31). – Режим доступу:   http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/711/539

Немає коментарів:

Дописати коментар