Translate

понеділок, 29 вересня 2014 р.

Всеукраїнський проект "Хмарні сервіси в освіті" (2014-2017 н.р.)

Всеукраїнський проект "Хмарні сервіси в освіті" (2014-2017 н.р.). Надаю для ознайомлення наказ МОН України, заявку, план реалізації проекту на три роки, дані про учасників, керівників та консультантів .


                                     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 21.05.2014                                                       №629

Про проведення
дослідно-експериментальної роботи
за темою «Хмарні сервіси в освіті» на базі
загальноосвітніх навчальних закладів України

Відповідно до пунктів 2.7., 2.10. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 р. № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 року № 1352), враховуючи клопотання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України від 31.03.2014 № 83, департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 26.03.2014 № 01/1382-10, департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 25.03.2014 № 1022-41/2014, департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 17.03.2014 № 1087/0/211-14, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 05.03.2014 № 03-09/1391, управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації від 17.04.2014 № 882-1/1-14, департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації від 13.03.2014 №2/03-1888, департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.03.2014 № 063-967, департаменту освіти Вінницької обласної державної адміністрації від 10.02.2014 № 78, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 15.05.2014 № 12-01-08-1216, висновок науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства від 06.03.2014 (протокол № 1), та з метою обгрунтування, розроблення, експериментальної перевірки моделі використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити як такі, що додаються:
1.1.           Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Хмарні сервіси в освіті» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України;
1.2.           Програму дослідно-експериментальної роботи на 2014-2017 роки.
2.                  Надати статус експериментальних навчальних закладів всеукраїнського рівня загальноосвітнім навчальним закладам (далі -експериментальні навчальні заклади) згідно з додатком.
3.                  Управлінням (департаментам) освіти і науки Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької обласних та Київської міської державних адміністрацій спільно з Вінницьким, Дніпропетровським, Житомирським, Київським, Луганським, Сумським, Тернопільським, Хмельницьким обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти та Інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка сприяти у забезпечені експериментальним навчальним закладам необхідних умов для організації і проведення дослідно-експериментальної роботи.
4.                  Науково-методичній комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства (Калініна Л. М.):
4.1.           Заслуховувати звіти наукового керівника про завершення відповідних етапів дослідно-експериментальної роботи;
4.2.           У травні 2017 року заслухати звіти наукового керівника про завершення дослідно-експериментальної роботи та подати їх на розгляд до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
4.3.           Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Левківський К. М.) надавати науково-методичну допомогу педагогічним колективам експериментальних навчальних закладів у проведенні дослідно-експериментальної роботи.
5.        Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Заступник Міністра                                      П. Б. ПолянськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України  від 21.05. 2014 р. № 629

ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Хмарні сервіси в освіті» (Cloud services in education) на базі загальноосвітніх навчальних закладів України
Актуальність дослідження

Інноваційні зміни в загальній середній освіті сприяють всебічному розвитку особистості учня та неперервній освіті вчителя і формують цінності демократичного суспільства України. Підготовка конкурентоздатного випускника компетентними вчителями виводить Україну на рівень європейської якості навчання.
Формування єдиного освітнього простору загальноосвітніх навчальних закладів XXI століття направлено на поліпшення якості освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства та конкурентоспроможної економіки. Досягти цієї мети можна за умови створення освітніх інформаційних електронних ресурсів, оволодіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями на рівні європейських стандартів, підготовки учнів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у вирішенні життєвих практичних завдань, забезпечення доступу до якісної освіти через впровадження дистанційного навчання, розвиток освітніх порталів, забезпечення комп'ютерним та комунікаційним обладнанням загальноосвітніх шкіл.
Спостерігається така ситуація, що загальноосвітні навчальні заклади (ЗНЗ) залежать від інформаційних технологій, без яких неможливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти та ефективний навчально-виховний процес.
В останні роки інтерес до освіти значно підвищився як в освітніх структурах, так і в політичних та бізнесових. Активно обговорюється питання, яким чином можна використати новітні технології, щоб забезпечити мільйони людей високоякісною освітою і дати їм шанс на краще життя. Тому педагоги звертаються до послуг мережі Інтернет для вербальної комунікації, обміну навчальними матеріалами з учнями та досвідом з колегами.
Проте темпи забезпечення і оновлення комп'ютерної техніки надто повільні, і це підтверджується наявністю у ЗНЗ парку комп'ютерів 1997-2000 року випуску; підключення предметних кабінетів до мережі інтернет та забезпечення вчителів автоматизованими робочими місцями залишається мрією багатьох, посада системного адміністратора або спеціаліста з обслуговування комп'ютерної техніки досі залишається на папері. Усе це гальмує процеси впровадження науково-обґрунтованих практик використання новітніх технологій у ЗНЗ. Треба зазначити, що комп'ютеризація не є самоціллю сучасного навчального середовища, змінюються підходи та пріоритети. Так, кількість Інтернет-користувачів в Україні зросла з 0,72% у 2000 році до 45% в 2010 році, число користувачів широкосмугового Інтернету в 2010 році наблизилася до 4 мільйонів (3,661,180 - 8,06%). Показники числа Інтернет-користувачів і користувачів широкосмугового Інтернету в Україні перевищують середньостатистичні показники для країн, що розвиваються, поступаючись показникам розвинених країн. Можна зробити висновок, що наявні на даний момент в Україні загальнонаціональні ресурси ІТ-інфраструктури цілком достатні для застосування нових веб-технологій в освіті.
За прогнозом експертів, з розвитком «хмарних» обчислень, до кінця 2016 р. більше 50% найбільших світових компаній будуть зберігати важливу інформацію про своїх клієнтів і користувачів в «хмарних» сховищах, розміщених в системах зовнішніх провайдерів (тобто не на власних серверах). Дана тенденція буде обумовлена можливістю економії на ІТ-витратах (http://cbto.com.Ua/tag/hmami-obchyslennya/page/8).
Хмарні сервіси - програмне забезпечення як сервіс у середовищі Office365, Google.
Під хмаро орієнтованим навчальним середовищем (ХОНС) ми розуміємо штучно побудовану систему, що забезпечує навчальну мобільність, групову співпрацю педагогів та учнів і використовує хмарні сервіси для ефективного, безпечного досягнення дидактичних цілей.
Під навчальною мобільністю учня ми розуміємо доступ, комунікацію, співпрацю та співробітництво, незалежно від часу та місця перебування, з метою участі у навчально-виховному процесі для всебічного розвитку особистості.
Під навчальною мобільністю вчителя ми розуміємо доступ, комунікацію, співпрацю та співробітництво, незалежно від часу та місця перебування, з метою забезпечення ефективності у досягненні дидактичних цілей.
Такі тенденції стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, а саме хмарних сервісів, стають провідними у вирішенні ряду проблем загальної середньої освіти. Тому, запровадження хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів дадуть можливість створити віртуальні управлінські та навчальні структури, які забезпечать не тільки необмежений доступ до електронних освітніх ресурсів та створять новітні середовища навчання, а створять нові технології організації навчальної діяльності, комунікації тим закладам, де немає відповідних потужних ІТ-підрозділів та матеріально-технічних ресурсів.
Світовий досвід впровадження хмарних обчислень незначний, однак результати свідчать про перспективність їх використання в системі загальної середньої освіти. Так, наприклад, у Німеччині реалізується Проект «Національна Медіаосвіта», що здійснюється на основі Office365. Відома німецька газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)» за підтримки німецького з Фонду Читання започаткувала проект медіаосвіти «Молодь читає». Проект в цьому році проходив «чисто цифровий», перетворений шляхом надання електронних документів і реалізований за сприяння компанії Microsoft на Office365. Хмарні сервіси надавалися усім учасникам проекту (90 класів з понад 2000 учнів з 9 до 12 класів). Завдяки Office Web Apps і функції для спілкування та відео конференцій Lync, Office 365 зробив проект прозорим, у якому можна тісно та плідно співпрацювати і далі.
Модернізацію освіти за допомогою хмарних обчислень здійснюють і в Китаї. Постачальники хмарних сервісів, 3Tcloud (http://www.3tcloud.com), впроваджують найбільший освітній хмарний проект, який спрямовано на економію бюджету місцевого самоврядування, оптимізацію розподілу ресурсів і скорочення витрат на обслуговування комп'ютерної техніки. Планується скоротити витрати на обслуговування програмного забезпечення та апаратні засоби, низьке енергоспоживанням до 3 Вт на рівні пристрою, а також дозволити муніципальній владі у тісній співпраці з органами освіти виділяти Інтернет ресурси саме для потреб освіти та підвищувати ефективність адміністрування комп'ютерів у кожній школі.
Новітні технології такі, як веб, віртуальні, хмарні радикальним чином змінюють імідж навчальних закладів, навчально-виховний процес, природу освіти та її доступність.
Завдяки зростанню популярності хмарних технологій, для навчальних закладів з'являються нові можливості управління і організації навчально-виховної діяльності, що забезпечується впровадженням «віртуальних учительських», «віртуальних методичних кабінетів», «віртуальних класів», «віртуального документообігу», організацією самостійної роботи та факультативного навчання учнів.
Теоретичний аналіз наукових праць провідних науковців у галузі освіти, вивчення досвіду застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності свідчить про наявність протиріч між:
       розвитком сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (далі -ІКТ) та ступенем впровадження їх у навчальний процес;
       наявністю, різноманітністю комп'ютерної техніки і мобільністю учасників навчального процесу;
       зростаючими вимогами до управління і організації навчально-виховного процесів з боку суспільства та використання хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів;
       наявністю в освітніх установах вчителя нового типу, здатного організовувати ефективну взаємодію з використанням хмаро орієнтованого навчального середовища і відсутністю науково обґрунтованих технологій її організації.
Таким чином, актуальність зазначеної дослідно-експериментальної роботи визначається потребою у розробці нового напряму прикладних досліджень, а саме використання хмаро орієнтованого навчального середовища у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності і поширенні методики використання в системі загальної середньої освіти.
Мета роботи: розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити модель використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу.
Об'єктом дослідження є: процес проектування та використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу.
Предметом дослідження є: модель використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу.
Гіпотеза дослідження полягає в тому, що використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу позитивно вплине на організацію навчання, створить умови для розвитку нових методів та технологій навчання учнів, підвищить мотивацію учнів до навчання, забезпечить розвиток ІКТ-компетентності вчителів, що, в свою чергу, призведе до позитивних якісних змін в організації діяльності учасників навчально-виховного процесу.
На основі визначеної мети розробити і обґрунтувати наступні завдання:
-       визначити основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу;
-       розробити та впровадити моделі хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу;
-       конструювати діяльність учнів і вчителів, організації їх взаємодії у хмаро орієнтованому навчальному середовищі під час проведення поурочного навчання, факультативних занять, підготовки до учнівських олімпіад, захисту робіт МАН, конкурсів тощо;
-       проаналізувати використання електронних освітніх ресурсів у хмаро орієнтованому навчальному середовищі;
-       розробити методичні рекомендації щодо використання хмаро орієнтованого навчального середовища в систему загальної середньої освіти;
-       розробити організаційну та методичну підтримку, що включає розробку необхідної документації, планування, моніторинг і контроль.
Нормативно-правовою та теоретико-методологічною основою дослідно-експериментальної роботи є:
Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про захист персональних даних»; «Про електронні документи та електронний документообіг»; Національна доктрина розвитку освіти; Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392; наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 року № 302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту»; проект Концептуальних засад розвитку електронної освіти в Україні, розроблений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у 2012 році.
Основні ідеї дослідження
Останнім часом масштаби впровадження хмарних технологій набувають популярності . Тепер, щоб навчати, вчителю не обов'язково стояти біля дошки. Вчитися можна скрізь: в приміщенні і на відкритій місцевості, під деревом, і на борту морського чи повітряного судна. Для цього потрібно лише підключитися до мережі Інтернет.
Єдиний інформаційний простір загальноосвітніх навчальних закладів будується з використанням хмарних обчислень - хмарного сервісу Office 365 для впровадження нових форм проведення уроків, безпечного зберігання і обміну даними, забезпечення мобільності учасників навчально-виховного процесу.
Хмарні обчислення мають ряд переваг: не потрібні потужні комп'ютери, потрібно менше витрат на закупівлю програмного забезпечення і його систематичне оновлення, доступність з різних пристроїв і відсутність прив'язки до робочого місця, забезпечення захисту даних від втрат при виконанні багатьох видів навчальної діяльності, контроль та оцінювання, тестування он-лайн, відкритість освітнього середовища, економія коштів на утримання технічних фахівців, оскільки все знаходиться в хмарі, створюються умови для зберігання необмеженого обсягу.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій, при навчанні предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах, спонукає вчителів до постійного і систематичного створення власних презентацій до окремих тем уроків, тестів, пошуку відео і аудіо фрагментів дослідів і т.д. Виникає проблема зберігання навчальних матеріалів, їх оцінювання (експертиза), обміну з колегами, використання під час щорічної атестації, презентації на різних педагогічних конференціях і конкурсах. Учні ж потребують постійного доступі до цих навчальних матеріалів, незалежно ні від місця перебування (будинок, лікарня, дача), ні від часу, ні від виду і типу комп'ютера (телешет, планшет, мобільний телефон, ноутбук тощо). Спостерігається брак коштів для активної комунікації учасників навчально-виховного процесу поза школою.
Важливим моментом є використання відповідних електронних освітніх ресурсів для підтримки навчально-виховного процесу (наприклад, електронні освітні ресурси компанії «Розумники», розроблені спеціально для використання у хмаро орієнтованих навчальних середовищах).
Такі інноваційні технології змінюють погляди на організацію навчально-виховного процесу, природу освіти та її доступність. Такий підхід забезпечує як вчителям, так і учням середньої школи доступ до навчальних, методичних та дидактичних матеріалів, незалежно від місця їх перебування і наявного комп'ютерного обладнання, будь-то ноутбук, планшет, телешет та інше.
Основним способом діяльності учасників навчально-виховного процесу має бути нова організація роботи вчителя з учнями під час проведення занять в урочний та позаурочний час, це:
-        використання ХОНС і електронних освітніх ресурсів (ЕОР) під час відпрацювання навчальних навичок, виконання домашніх завдань, творчих проектів тощо;
-       використання ЕОР учнем під час запам'ятовування базових понять;
-       проведення вебінарів, онлайн - уроків, регіональних шкільних мостів тощо;
-        робота учнів над виконанням індивідуальної, колективної та групової роботи;
-       відпрацювання навичок під час виконання домашніх завдань;
-        взаємодія вчителя і учнів, що спрямована на розкриття інтелектуального, творчого потенціалу, активізації пізнавальної діяльності учнів та всебічного розвитку особистості.
Отже, експеримент ґрунтується на основних положеннях системного підходу як методологічного способу пізнання педагогічних систем і процесів; положеннях психолого-педагогічної науки в галузі використання інформаційно-комп'ютерних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу, компетентного підходу та загальнонаукових методах дослідження.
Теоретичні методи: для аналізу наукової літератури було застосовано проблемно-цільовий метод та метод системно-структурного аналізу, які дали змогу показати розвиток педагогічної думки з досліджуваної проблеми; метод педагогічного моделювання було використано при розробці і побудові моделей орієнтованого навчального середовища; за допомогою системно-узагальнюючого методу було зроблено висновки за результатами дослідження; методи аналізу і синтезу, абстрагування, ідеалізації, формалізації та узагальнення застосовано для формулювання і систематизації висновків, розробки методичних основ і визначення шляхів подальших досліджень поставленої проблеми.
При проведенні дослідження було використано такі емпіричні методи: діагностичні (анкетування, опитування, інтерв'ю, бесіда) - для визначення показників, ефективності використання хмаро орієнтованого середовища у навчально-виховному процесі тощо; обсерваційні (спостереження, самоспостереження), що сприяли вивченню стану проблеми на практиці; математична й статистична обробка отриманих даних, у т.ч. кваліметричні обчислення для об'єктивізації та забезпечення вірогідності результатів дослідження; експериментальні (констатуючий, формуючий експерименти), які дали можливість: перевірити достовірність отриманих результатів; з'ясувати суть,   зміст,   призначення   моделі   хмаро      орієнтованого навчального середовища; упровадити дану модель з метою удосконалення навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу.
Основний метод дослідження - комплексний експеримент.
База дослідно-експериментальної роботи
У дослідно-експериментальній роботі передбачається участь навчальних закладів згідно з додатком, на підставі листів клопотань управлінь (департаментів) освіти і науки обласних та Київської міської державної адміністрацій.
У процесі проведення Експерименту до участі у ньому можуть долучатися загальноосвітні навчальні заклади, які працюють над вирішенням аналогічних завдань (за згодою).
Вірогідність результатів дослідження забезпечуватиметься коректним використанням методик і технологій за погодженням із науковим керівником та консультантами експерименту; якісною обробкою експериментальних даних.
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягатимуть:
-       в обґрунтуванні і розробці моделі використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу;

-       у визначені основних критеріїв оцінювання діяльності вчителя та учнів, результативності навчально-виховного процесу в умовах використання хмаро орієнтованого навчального середовища, розробленого на базі Office 365. Практична значущість дослідження полягає у:
-       впровадженні моделі хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу;
визначенні   організаційних,   психолого-педагогічних,   методичних та нормативно-правових умов використання розробленої моделі;
-       розробці науково-методичних рекомендацій для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання хмаро орієнтованого навчального середовища у навчально-виховному процесі.
Організаційно-кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи
Наукове керівництво здійснюватиме Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАГІН України в особі докторанта, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, директор методичного центру інформаційних технологій в освіті управління освіти Оболонського району м. Києва Литвинової Світлани Григорівни (моб. тел. 067-502-70-78).
Наукові консультанти:
Биков Валерій Юхимович, доктор технічних наук, професор, академік НАГШ України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;
Пушкарьова Тамара Олексіївна, кандидат педагогічних наук, професор, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;
Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;
Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України;
Лапінський Віталій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України;
Шишкіна Марія Павлівна, кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
Консультанти:
Гущина Наталія Іванівна, начальник відділу інноваційних і інформаційних технологій відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;
Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу інноваційних і інформаційних технологій відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;
Кохан Олександр Валерійович, директор видавництва «Розумники»;
Каплаушенко Ігор Миколайович, головний редактор видавництва «Розумники»;
Рогоза Валентин Володимирович, начальник науково-методичного відділу видавництва «Розумники»;
Рудюк Роман Григорович, керівник програми «Партнерство у навчанні» компанії «Майкрософт Україна».
Терміни проведення дослідно-експериментальної роботи: травень 2014 року - червень 2017 року.

Етапи проведення дослідно-експериментальної роботи
Перший етап дослідження (травень 2014 р. - червень 2015 р.):
-       науково-теоретичне забезпечення змісту педагогічного експерименту (консультації, семінари, майстер-класи, тренінги);
-       аналіз вітчизняної і зарубіжної теорії і практики використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу;
-       обґрунтування і розробка моделі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у иавчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу;
-       розробка умов забезпечення експерименту: нормативно - правового (прийняття відповідних рішень педагогічною радою, конференцією навчальних закладів, розробка програми науково-дослідної та експериментальної роботи, підготовка   науково-теоретичного   обґрунтування   проблеми дослідження), організаційного (налагодження обладнання, розробка системи технічної підтримки), методичного (розробка і впровадження програмно-апаратних рішень для викладання різних навчальних предметів), кадрового (формування складу учасників експерименту, створення і ведення банку даних про основні складові експерименту, добір і початкова підготовка кадрів, визначення та уточнення функціональних обов'язків педагогічного колективу в системі вирішення завдань експерименту).
Другий етап дослідження (вересень 2015 р. - червень 2016 р.):
-       апробація моделі використання хмаро орієнтованого навчального середовища у навчально-виховному процесі середньої школи та умов забезпечення експерименту;
-       підготовка учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, хмаро орієнтованого навчального середовища, сервісів ОгГісе365;
-       організація та проведення конкурсів, семінару для учнів та вчителів, що беруть участь у дослідженні;
-       визначення критеріїв результативності навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу в умовах застосування сучасних ІКТ;
-       підготовка анкет для визначення якості забезпечення експерименту за основними критеріями результативності використання сучасних ІКТ у навчально-виховному процесі початкової школи;
-       проведення анкетування учасників експерименту і обговорення їх результатів.
Третій етап дослідження (вересень 2016 р. - червень 2017 р.):
-       розробка науково-методичних рекомендацій для учнів і вчителів початкової школи до використання хмаро орієнтованого навчального середовища;
-       підготовка рукописів публіцистичних та науково-методичних статей щодо роз'яснення основних завдань, ідей експерименту;
-       підготовка і проведення науково-практичної конференції для керівників загальноосвітніх навчальних закладів «Хмарні сервіси в загальній середній освіті» (на базі експериментального загальноосвітнього навчального закладу);
-       кількісний та якісний аналіз оцінювання результатів експерименту на основі вироблених теоретико-методологічних критеріїв та впровадження методів і методик, що розвивають учнів.
Очікувані результати та форми їх подання
Очікуваним результатом експерименту є визначення доцільності і оптимальних форм для широкомасштабного впровадження інноваційних засобів ІКТ, дидактичних і навчально-методичних матеріалів, представлених у формі електронних освітніх ресурсів, до навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів.
п/п
Очікуваний результат
Документ
1.
Проектування та розгортання хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів, призначених для організації експериментальної роботи
Проміжний звіт
2.
Розробка моделі використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу
Опис моделі
3.
Розробка механізму оцінювання використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу, дидактичних і навчально-методичних матеріалів у навчально-виховному процесі під час експерименту, після закінчення експерименту
Методика оцінювання
4.
Розробка методичних рекомендацій щодо використання експериментальних засобів ІКТ, а також дидактичних і навчально-методичних матеріалів
Методичні рекомендації
5.
Апробація педагогічних підходів до використання хмаро орієнтованого навчального середовища та сервісів у навчально-виховному процесі з різних навчальних предметів
Проміжний звіт
6.
Обговорення проблем ефективного використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу, дидактичних і навчально-методичних матеріалів у навчально-виховному процесі (засідання науково-методичних рад, проведення науково-практичних конференцій і семінарів, робота проблемних і творчих груп, лабораторій тощо)
Матеріали засідань, конференцій, семінарів тощо

Інформація про авторів ініціативи, наукового керівника експерименту
Науковий керівник експерименту: Литвинова Світлана Григорівна, директор Методичного центру інформаційних технологій в освіті Управління освіти Оболонського району м. Києва, докторант, канд. пед. наук, старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
Організаційна підтримка: Кохан Олександр Валерійович, директор видавництва «Розумники»; Каплаушенко   Ігор   Миколайович,   головний   редактор видавництва «Розумники»;
Рогоза Валентин Володимирович, начальник науково-методичного відділу видавництва «Розумники»; Рудюк Роман Григорович - керівник програми «Партнерство у навчанні» компанії «Майкрософт Україна».
Пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом експерименту:
30.09.2015        р. - проміжний звіт (аналітична інформація, матеріали робочих нарад і практичних семінарів з батьками учнів і вчителями школи).
30.06.2015             р. - проміжний звіт (аналітична інформація, матеріали науково-практичних семінарів для керівників експериментальних шкіл ).
30.06.2016          р. - заключний звіт (результати експерименту, висвітлені у педагогічній пресі, рукопис науково-методичних рекомендацій).
Організаційне, науково-методичне, кадрове, матеріально-технічне, фінансове забезпечення дослідно-експериментальної роботи
Організаційне, науково-методичне, діагностичне та матеріально-технічне забезпечення здійснюється відповідно до Програми реалізації дослідно-експериментальної роботи за темою «Хмарні сервіси в освіті» (Cloud services in education) на базі загальноосвітніх навчальних закладів.
Реалізація експерименту не потребує додаткового фінансування з державного бюджету. Для виконання завдань дослідження може залучатися міжнародна технічна та фінансова допомога.


Науковий керівник, кандидат педагогічних наук:

С. Г. Литвинова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки
України від 21.05. 2014 р. № 629

ПРОГРАМА
дослідно-експериментальної роботи за темою реалізації експерименту «Хмарні сервіси в освіті» (Cloud services in education) у загальноосвітніх навчальних закладах України на 2014-2017 p.p.

Зміст роботи
Термін
Відповідальні
Очікувані

виконання

результати
І. Перший етап дослідження (травень 2014 р. - червень 2015 р.)
і
Підписання угоди про
травень 2014 р.
науковий керівник,
Укладання угоди

співпрацю між


представники Інституту
про співпрацю

керівниками

інформаційних


загальноосвітніх

технологій і засобів


навчальних закладів,

навчання НАПН України,


Інститутом

ТМ «Розумники»


інформаційних
технологій і засобів
навчання НАПН України
та ТМ «Розумники»2
Розробка нормативно-
травень 2014 р. -
науковий керівник,
Створення бази

правового забезпечення
червень 2015 р.
відповідальні виконавці,
нормативного

дослідно-

керівники
забезпечення

експериментальної

загальноосвітніх
експерименту,

роботи:

навчальних закладів,
залучення до

а) планування та

учасники проекту
активної участі в

складання програми


дослідно-

дослідно-


експериментальні

експериментальної


й роботі вчителів,

роботи;


батьків.

б) обговорення на
засіданні педагогічної
колегії питання:
«Напрями дослідно-
експериментальної
роботи школи на І етапі»;
в) ознайомлення батьків
учнів, які беруть участь у
експерименті, 3
програмою, метою та
завданнями експерименту

3
Розробка організаційних
травень 2014 р. -
науковий керівник,
Налагодження

умов забезпечення
червень 2015 р.
відповідальні виконавці,
обладнання,

експерименту

керівники
розробка системи

(проведення семінарів,

загальноосвітніх
технічної

тренінгів)

навчальних закладів,
підтримкиучасники проекту

4
Розробка методичного
травень 2014 р. -
науковий керівник,
Організація

забезпечення
червень 2015 р.
відповідальні виконавці,
методичного

експерименту

керівники
супроводу длязагальноосвітніх
педагогічногонавчальних закладів,
колективу вучасники проекту
системі вирішення
завдань
експерименту
5
Розробка умов кадрового
травень 2014 р. -
науковий керівник,
Формування

забезпечення
червень 2015 р.
відповідальні виконавці,
складу учасників

експерименту

керівники
експерименту,загальноосвітніх
створення інавчальних закладів,
ведення банкуучасники проекту
даних про основні
складові
експерименту,
добір і початкова
підготовка кадрів,
визначення та
уточнення
функціональних
обов'язків
педагогічного
колективу в
системі вирішення
завдань
експерименту
5
Науково-теоретичне
травень 2014 р.
науковий керівник,
Аналіз науково-

забезпечення змісту
червень 2015 р.
представники Інституту
теоретичного

педагогічного

інформаційних
забезпечення

експерименту

технологій і засобів
змісту

(консультації, семінари)

навчання НАПН України,
експериментуТМ «Розумники»

6
Аналіз вітчизняної і
травень 2014 р.
науковий керівник,
Узагальнення

зарубіжної теорії і
червень 2015 р.
відповідальні виконавці,
досвіду

практики Використання

керівники
вітчизняних та

сучасних інформаційно-

загальноосвітніх
зарубіжних

комунікаційних

навчальних закладів,
практик і теорії

технологій у навчально-

учасники проекту, ТМ
Створення

виховному процесі

«Розумники»
теоретичної бази

загальноосвітнього


забезпечення

навчального закладу


експерименту,
залучення до
активної участі в
дослідно-
експериментальні
й роботі
керівників
навчальних
закладів, вчителів
7
Обґрунтування і розробка моделі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу
травень 2014 р. -червень 2015 р.
науковий керівник, відповідальні виконавці, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учасники проекту, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТМ «Розумники»
Розробка моделі використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі
загальноосвітньог о навчального закладу
8
Підготовка наукового звіту про виконання етапу експерименту
вересень 2015 р.
науковий керівник, відповідальні керівники, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТМ «Розумники»
Проміжний звіт
I. Другий етап дослідження (вересень 2015 р. - червень 2016 р.)
9
Апробація моделі використання хмаро орієнтованого навчального середовища у навчально-виховному процесі середньої школи та умов забезпечення експерименту
вересень 2015 р. - червень 2016 р.
Науковий керівник, відповідальні виконавці, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учасники проекту
Забезпечення ефективної роботи над
експериментом
10
Підготовка учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, хмаро орієнтованого навчального середовища
вересень 2015 р. - червень 2016 р.
Науковий керівник, відповідальні виконавці, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учасники проекту
Забезпечення ефективної роботи над
експериментом, Графіки проведення тренінгів
11
Організація та проведення конкурсів, семінарів для учнів та вчителів, що беруть участь у дослідженні
вересень 2015 р. - червень 2016 р.
Науковий керівник, відповідальні виконавці, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учасники проекту
Графік проведення конкурсів, семінарів
12
Визначення критеріїв ефективності використання новітніх ІКТ у навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу
вересень 2015 р. - червень 2016 р.
Науковий керівник, відповідальні виконавці, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учасники проекту
Розробка критеріїв
13
Підготовка анкет для визначення якості забезпечення експерименту за основними критеріями результативності використання сучасних ІКТ у навчально-виховному процесі початкової школи
вересень 2015 р. - червень 2016 р.
Науковий керівник, відповідальні виконавці, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учасники проекту
Розробка анкет
14
Проведення анкетування учасників експерименту і обговорення їх результатів
вересень 2015 р. - червень 2016 р.
Науковий керівник, відповідальні виконавці, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учасники проекту, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТМ «Розумники»
Проведення анкетування, обробка результатів

15
Підготовка і проведення науково-практичної конференції для керівників загальноосвітніх навчальних закладів «Хмарні сервіси в загальній середній освіті»
квітень 2016 р.
Науковий керівник, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учасники проекту, керівник програми «Партнерство в навчанні»
Підготовка і проведення науково-практичної конференції
16
Здійснення моніторингу використання хмаро орієнтованого середовища загальноосвітніми навчальними закладами
вересень 2015 р. - червень 2016 р.
Науковий керівник, науково-методична рада
Коригування методичної роботи та планування підвищення фахового рівня педагогів .
17
Підготовка наукового звіту про виконання етапу експерименту
червень 2016 р.
Науковий керівник, відповідальні керівники, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТМ «Розумники»
Проміжний звіт
III. Третій етап дослідження (вересень 2016 р. - червень 2017 р.)
18
Розробка науково-методичних рекомендацій для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до використання хмаро орієнтованого навчального середовища
вересень 2016 р. - червень 2017 р.
Науковий керівник,
наукові
консультанти,
регіональні
відповідальні
виконавці
Банк даних за темою
експерименту,
підвищення
професійної
компетентності
вчителів.
19
Підготовка рукописів публіцистичних та науково-методичних статей щодо роз'яснення основних завдань, ідей експерименту
вересень 2016 р. - червень 2017 р.
Керівники обласних та міських інститутів ППО, керівники загальноосвітніх навчальних закладів
Готовність
суб'єктів
експерименту.
20
Підготовка і проведення науково-практичної конференції для керівників загальноосвітніх навчальних закладів «Хмарні сервіси в загальній середній освіті»
червень 2017 р.
Науковий керівник,
учасники
експерименту керівник програми «Партнерство у навчанні»
Створення моделі
цілісного
освітнього практичної конференції
21
Кількісний та якісний аналіз оцінювання результатів експерименту на основі вироблених теоретико-методологічних критеріїв та впровадження методів і методик, що розвивають учнів закладу
вересень 2016 р. - червень 2017 р.
Науковий керівник, відповідальні виконавці, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, керівник програми «Партнерство у навчанні»
Матеріали аналізу результатів
22
Здійснення моніторингу використання хмаро орієнтованого середовища загальноосвітніми навчальними закладами
вересень 2016 р. - червень 2017 р.
Науковий керівник, відповідальні виконавці, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, керівник програми «Партнерство у навчанні»
Коригування
методичної
роботи та
планування
підвищення
фахового рівня
педагогів
23
Підготовка наукового звіту про виконання етапу експерименту
серпень 2017 р.
Науковий керівник, відповідальні керівники, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТМ «Розумники»
Проміжний звіт
24
Узагальнення матеріалів щодо організації та проведення експерименту
вересень 2017р.
Науковий керівник, відповідальні керівники, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТМ «Розумники»
Підготовка
узагальнюючого
звіту
 
Додаток до наказу Міністерства
 освіти і науки України
від 21.05. 2014 р. №629

Перелік загальноосвітніх навчальних закладів що беруть участь у дослідно-експериментальній роботі за темою «Хмарні сервіси в освіті» (Cloud services in education)

Навчальні заклади
1.
НВК № 240 «Соціум» м. Києва
2.
Ліцей № 157 м. Києва
3.
Спеціалізована школа № 210 з поглибленим вивченням російської мови м. Києва
4.
Гімназія «Оболонь» м. Києва
5.
Спеціалізована школа № 14 з поглибленим вивченням німецької мови м. Києва
6.
Загальноосвітній навчальний заклад № 225 м. Києва
7.
Спеціалізована школа № 20 загальноосвітній навчальний заклад І-ІЇЇ ступенів з поглибленим вивченням французької мови з 1 класу м. Києва
8.
Броварська гімназія ім. С. І. Олійника Київської області
9.
Заліщицька державна гімназія Тернопільської області
10.
Загальноосвітня школа І-ІИ ступенів № 35 Вінницької міської ради
11.
Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська спеціалізована школа 1-ІІІ ступенів № 1» Шосткинської міської ради Сумської області
12.
Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара
13.
Миропільська гімназія Романівського району Житомирської області
14.
Школа І-Ш ступенів № 126, Жовтневого району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
15.
Летичівський навчально-виховний комплекс № 2 «ЗОШ І-Ш ступенів -гімназія» Хмельницької області
16.
КЗ Лисичанська спеціалізована школа І-Ш ступенів Лисичанської міської ради Луганської області
17.
Спеціалізована школа № 214 з поглибленим вивченням економіки та інформатики м. Києва
18.
НВО «Освіта» м. Ірпінь Київської області


В.о. директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти К.М. Левківський 

1 коментар: