Translate

субота, 12 травня 2018 р.

Літня сесія для вчителів! Підвищення ІК-компетентності протягом всього літа!

Вельмишановні вчителі, директори, заступники директорів! Оголошуємо про велику ІКТ-подію! В рамках співпраці компанії Google і МОН протягом літа для вчителів початкової школи, вчителів-предметників, керівників навчальних закладів будуть проводитися курси підвищення кваліфікації з питань цифрової освіти, громадянства та безпеки!

вівторок, 13 лютого 2018 р.

пʼятниця, 2 лютого 2018 р.

вівторок, 2 січня 2018 р.

середа, 7 грудня 2016 р.

ІІ Веукраїнський фестиваль педагогічних ідей з використання ІКТ

16 грудня відбудеться ІІ Веукраїнський фестиваль педагогічних ідей з використання ІКТ у навчально-виховному процесі.
Посилання на документ для спільної роботи OneNote

четвер, 29 вересня 2016 р.

вівторок, 27 вересня 2016 р.

Дорожня карта впровадження хмарних сервісів у навчай процес (НАКАЗ)


Міжвідомчий Наказ "Про затвердження дорожньої карти впровадження хмарних сервісів у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України" від 23.09.2016 №36/247 :  "Дорожня карта"
Презентація реалізації проекту ПРЕЗЕНТАЦІЯ

субота, 23 квітня 2016 р.

КОРПОРАТИВНА ЕЛЕКТРОННА СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА YAMMER ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗНЗ

Поєднання різноманітних технологій навчання з можливостями електронних соціальних мереж поступово змінює форми і методи надання освітніх послуг, сприяє формуванню новітнього інформаційно-освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ), орієнтованого на інтереси і розвиток особистості як вчителя, так і учня; інтернаціоналізацію та розширення доступу до відкритих електронних освітніх ресурсів; створенню умов для навчальної мобільності суб’єктів навчання, розвитку різних компетентностей та формуванню єдиного освітнього простору.

четвер, 24 вересня 2015 р.

 Список публікацій за темою Сервіси Office 365.

1.            Литвинова С. Г.  Проектування хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів. Закордонний досвід [Електронний ресурс] / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №3 (41). – С. 10-27 – Режим доступу:   http://journal.iitta.gov.ua

 2. Литвинова С. Г.  Основні етапи і компоненти проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу / С. Г. Литвинова //  Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. У 3-х тт. – Вип. 3(541). – 2014. – Т. 2. – С. 56-66

3.            Литвинова С. Г. Досвід вчителів України з упровадження хмаро орієнтовних навчальних середовищ в загальноосвітніх навчальних закладах / Литвинова  С.Г. // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико–математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014 – С. 33 – 41
Завантажити статтю.

4.         Литвинова С. Г. Етапи, методологічні підходи та принципи розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу / Литвинова  С.Г. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014.  – № 4 (116) – С. 5-11
Завантажити статтю.

5.         Литвинова С. Г. Поняття та основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища середньої школи / С.Г. Литвинова [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №2 (40). - С. 26-41
Завантажити статтю.

6.            Литвинова С. Г. Віртуальні предметні спільноти / Литвинова  С.Г. // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково―практичної конференції (1-2 березня 2012 року м. Суми). ― Суми : РВВ СОІППО, 2012. ― С. 39-42
Завантажити статтю.

7.            Литвинова С. Г. On-line навчальне середовище вчителя-предметника загальноосвітнього навчального закладу [Електронний           ресурс]. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua– Текст з екрану.
Завантажити статтю.

8.            Литвинова С. Г. Аналіз форм навчання вчителів-предметників інформаційно-комунікаційним технологіям / Світлана Григорівна Литвинова [Електронний ресурс] //  Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – №  2(10). – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em2/content/07lsgtci.html. – Назва з екрана.
Завантажити статтю.

понеділок, 29 вересня 2014 р.

Всеукраїнський проект "Хмарні сервіси в освіті" (2014-2017 н.р.)

Всеукраїнський проект "Хмарні сервіси в освіті" (2014-2017 н.р.). Надаю для ознайомлення наказ МОН України, заявку, план реалізації проекту на три роки, дані про учасників, керівників та консультантів .

вівторок, 15 липня 2014 р.

ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Литвинова С.Г.  Поняття та основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища середньої школи [Електронний ресурс] / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №2 (40). - С. 26-41 – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/970/756#.U2aW6IF_vzA

Розвиток інформаційно–комунікаційних технологій, впровадження їх у навчально–виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів, підключення шкіл до глобальної мережі Інтернет, поява різноманітних гаджетів у учнів, вимоги суспільства щодо підвищення якості освітніх послуг – усі ці процеси зумовили педагогічну спільноту поставити на перший план питання оновлення підходів до формування навчального середовища середньої школи і впровадження хмаро орієнтованого навчального середовища.