Translate

середа, 7 грудня 2016 р.

ІІ Веукраїнський фестиваль педагогічних ідей з використання ІКТ

16 грудня відбудеться ІІ Веукраїнський фестиваль педагогічних ідей з використання ІКТ у навчально-виховному процесі.
Посилання на документ для спільної роботи OneNote

четвер, 29 вересня 2016 р.

вівторок, 27 вересня 2016 р.

Дорожня карта впровадження хмарних сервісів у навчай процес (НАКАЗ)


Міжвідомчий Наказ "Про затвердження дорожньої карти впровадження хмарних сервісів у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України" від 23.09.2016 №36/247 :  "Дорожня карта"
Презентація реалізації проекту ПРЕЗЕНТАЦІЯ

субота, 23 квітня 2016 р.

КОРПОРАТИВНА ЕЛЕКТРОННА СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА YAMMER ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗНЗ

Поєднання різноманітних технологій навчання з можливостями електронних соціальних мереж поступово змінює форми і методи надання освітніх послуг, сприяє формуванню новітнього інформаційно-освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ), орієнтованого на інтереси і розвиток особистості як вчителя, так і учня; інтернаціоналізацію та розширення доступу до відкритих електронних освітніх ресурсів; створенню умов для навчальної мобільності суб’єктів навчання, розвитку різних компетентностей та формуванню єдиного освітнього простору.

четвер, 24 вересня 2015 р.

 Список публікацій за темою Сервіси Office 365.

1.            Литвинова С. Г.  Проектування хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів. Закордонний досвід [Електронний ресурс] / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №3 (41). – С. 10-27 – Режим доступу:   http://journal.iitta.gov.ua

 2. Литвинова С. Г.  Основні етапи і компоненти проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу / С. Г. Литвинова //  Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. У 3-х тт. – Вип. 3(541). – 2014. – Т. 2. – С. 56-66

3.            Литвинова С. Г. Досвід вчителів України з упровадження хмаро орієнтовних навчальних середовищ в загальноосвітніх навчальних закладах / Литвинова  С.Г. // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико–математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014 – С. 33 – 41
Завантажити статтю.

4.         Литвинова С. Г. Етапи, методологічні підходи та принципи розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу / Литвинова  С.Г. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014.  – № 4 (116) – С. 5-11
Завантажити статтю.

5.         Литвинова С. Г. Поняття та основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища середньої школи / С.Г. Литвинова [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №2 (40). - С. 26-41
Завантажити статтю.

6.            Литвинова С. Г. Віртуальні предметні спільноти / Литвинова  С.Г. // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково―практичної конференції (1-2 березня 2012 року м. Суми). ― Суми : РВВ СОІППО, 2012. ― С. 39-42
Завантажити статтю.

7.            Литвинова С. Г. On-line навчальне середовище вчителя-предметника загальноосвітнього навчального закладу [Електронний           ресурс]. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua– Текст з екрану.
Завантажити статтю.

8.            Литвинова С. Г. Аналіз форм навчання вчителів-предметників інформаційно-комунікаційним технологіям / Світлана Григорівна Литвинова [Електронний ресурс] //  Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – №  2(10). – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em2/content/07lsgtci.html. – Назва з екрана.
Завантажити статтю.

понеділок, 29 вересня 2014 р.

Всеукраїнський проект "Хмарні сервіси в освіті" (2014-2017 н.р.)

Всеукраїнський проект "Хмарні сервіси в освіті" (2014-2017 н.р.). Надаю для ознайомлення наказ МОН України, заявку, план реалізації проекту на три роки, дані про учасників, керівників та консультантів .

вівторок, 15 липня 2014 р.

ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Литвинова С.Г.  Поняття та основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища середньої школи [Електронний ресурс] / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №2 (40). - С. 26-41 – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/970/756#.U2aW6IF_vzA

Розвиток інформаційно–комунікаційних технологій, впровадження їх у навчально–виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів, підключення шкіл до глобальної мережі Інтернет, поява різноманітних гаджетів у учнів, вимоги суспільства щодо підвищення якості освітніх послуг – усі ці процеси зумовили педагогічну спільноту поставити на перший план питання оновлення підходів до формування навчального середовища середньої школи і впровадження хмаро орієнтованого навчального середовища.

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ – НОВА ПАРАДИГМА У РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ПАМ’ЯТІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Литвинова С.Г.  Хмарні технології – нова парадигма у розвитку логічного мислення та пам’яті учнів середньої школи / С.Г. Литвинова  // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2014.  - № 1 (113) - С. 38-43

Поява хмарних технологій має реалізувати ідею створення єдиного інформаційного простору, який би забезпечив доступ усіх педагогічних працівників, учнів і навіть батьків до якісної середньої освіти та сприяння розвитку можливостей розробки і використання електронних освітніх ресурсів для розвитку логічного мислення, пам’яті, уяви, уваги учнів звичайних шкіл. У статті проаналізовано напрямки використання інформаційно–комунікаційних технологій для вивчення математики, визначено умови для активізації пізнавальної діяльності учнів, описано його можливості під час проведення уроків математики, розкрито роль логічного мислення у розвитку особистості учня, розкрито основні ідеї використання електронного навчального ресурсу Mind Stick, встановлено, що популярність гри «сірники» отримала нові форми реалізації та використання у навчанні математиці. 

ХМАРО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВІРТУАЛІЗАЦІЯ, МОБІЛЬНІСТЬ ― ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Литвинова С.Г.  Хмаро орієнтоване навчальне середовище, віртуалізація, мобільність – основні напрямки розвитку загальної середньої освіти ХХІ століття / С.Г. Литвинова  // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Випуск 40. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ» , 2014 – С. 206–213.

За останні роки здійснено низку заходів щодо реформування середньої освіти, підвищення її якості, доступності та конкурентоспроможності.
Проте, повільне здійснення інформатизації системи освіти, недостатня відповідність освітніх послуг вимогам суспільства, впровадження у навчально-виховний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій стримують розвиток середньої освіти в Україні [7].

вівторок, 25 березня 2014 р.

Облачно ориентированная учебная среда школы: от кабинета до виртуальных методических предметных объединений учителей

Литвинова С.Г. Облачно ориентированная учебная среда школы: от кабинета до виртуальных методических предметных объединений учителей  [Электронный ресурс] / С. Г. Литвинова // Образовательные технологии и общество. – 2014. - №1(17). – С.457-468. – Режим доступа: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v17_i1/pdf/9.pdf

Материалы данной статьи посвящены исследованию развития облачно ориентированной учебной среды (ООУС), созданию личного виртуального кабинета учителя-предметника и формированию виртуальных методических предметных объединений учителей (ВМПОУ) в частном облаке, развернутом с помощью облачного сервиса. Дано определение ООУС, выделены ее компоненты, объекты, технологии взаимодействия, определены уровни взаимодействия внутри ООУС.

понеділок, 28 жовтня 2013 р.

Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи


Анотація. Матеріали  даної  статті  присвячені  визначенню форм та необхідних компонентів використання хмарних технологій вчителями–предметниками та керівниками шкіл, видів діяльності, що підтримуються у хмарі, можливості  використання  хмарних  технологій для  організації «віртуального кабінету», «віртуальної учительської», дано визначення  «віртуального кабінету» та «віртуальної учительської» їх принципи побудови, визначено типи документів для використання у віртуальних кабінеті  та учительської, визначено чотири переваги щодо впровадження віртуальних кабінету та учительської, окреслено їх основні структурні блоки.  

середа, 9 жовтня 2013 р.

Нова мережа  «ПАРТНЕРСТВО В НАВЧАННІ»: особливості діяльності вчителів-предметників у віртуальних спільнотах