Translate

четвер, 24 вересня 2015 р.

 Список публікацій за темою Сервіси Office 365.

1.            Литвинова С. Г.  Проектування хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів. Закордонний досвід [Електронний ресурс] / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №3 (41). – С. 10-27 – Режим доступу:   http://journal.iitta.gov.ua

 2. Литвинова С. Г.  Основні етапи і компоненти проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу / С. Г. Литвинова //  Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. У 3-х тт. – Вип. 3(541). – 2014. – Т. 2. – С. 56-66

3.            Литвинова С. Г. Досвід вчителів України з упровадження хмаро орієнтовних навчальних середовищ в загальноосвітніх навчальних закладах / Литвинова  С.Г. // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико–математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014 – С. 33 – 41
Завантажити статтю.

4.         Литвинова С. Г. Етапи, методологічні підходи та принципи розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу / Литвинова  С.Г. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014.  – № 4 (116) – С. 5-11
Завантажити статтю.

5.         Литвинова С. Г. Поняття та основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища середньої школи / С.Г. Литвинова [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №2 (40). - С. 26-41
Завантажити статтю.

6.            Литвинова С. Г. Віртуальні предметні спільноти / Литвинова  С.Г. // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково―практичної конференції (1-2 березня 2012 року м. Суми). ― Суми : РВВ СОІППО, 2012. ― С. 39-42
Завантажити статтю.

7.            Литвинова С. Г. On-line навчальне середовище вчителя-предметника загальноосвітнього навчального закладу [Електронний           ресурс]. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua– Текст з екрану.
Завантажити статтю.

8.            Литвинова С. Г. Аналіз форм навчання вчителів-предметників інформаційно-комунікаційним технологіям / Світлана Григорівна Литвинова [Електронний ресурс] //  Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – №  2(10). – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em2/content/07lsgtci.html. – Назва з екрана.
Завантажити статтю.