Translate

субота, 23 квітня 2016 р.

КОРПОРАТИВНА ЕЛЕКТРОННА СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА YAMMER ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗНЗ

Поєднання різноманітних технологій навчання з можливостями електронних соціальних мереж поступово змінює форми і методи надання освітніх послуг, сприяє формуванню новітнього інформаційно-освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ), орієнтованого на інтереси і розвиток особистості як вчителя, так і учня; інтернаціоналізацію та розширення доступу до відкритих електронних освітніх ресурсів; створенню умов для навчальної мобільності суб’єктів навчання, розвитку різних компетентностей та формуванню єдиного освітнього простору.

Розглянемо класифікацію соціальних мереж (за Нестеренко Г. О., Тишковою О. В.):
-               соціальні мережі загальної тематики (MySpace, Facebook, Вконтакте, Одноклассники та ін.), дають можливість доступу до інформації, яка задовольняє власні інтереси;
-               соціальні спеціалізовані мережі, наприклад: Last.Fm (музична соціальна мережа), Geni (сімейна соціальна мережа, яка об'єднує людей на основі сімейних зв'язків), Autokadabra.ru (соціальна мережа автолюбителів). Сюди ж відносяться вузькоспеціалізовані, наприклад, електронного навчання PRO, Scipeople.ru, та ін.
-               ділові соціальні мережі - мережі, що сприяють професійному розвитку та побудові кар'єри особистості. Серед них МойКруг і Plaxo [3].
Аналіз інших джерел дозволяє класифікувати соціальні мережі за такими категоріям:
-               тип мережі (особисте й ділове спілкування, відео, аудіо, фото, геолокація, закупівля, блогінг, новини, питання-відповідь, закладки, віртуальні світи, тематичні, знайомства);
-               відкритість (відкриті, закриті, змішані);
-               географічне охоплення (світ, країна, територіальна одиниця, регіон, міжнародна);
-               рівень розвитку (веб 1.0, веб 3.0 і т.д.) [4].
До соціальних спеціалізованих закритих мереж можна віднести корпоративні, наприклад Yammer (www.yammer.com). Призначення корпоративної електронної соціальної мережі Yammer розкрито в [2, c.18].
Ґрунтуючись на результатах дослідження [1, c.12], визначимо важливі педагогічні умовами ефективної організації навчального процесу з використанням корпоративної електронної соціальної мережі Yammer є:
-                   підвищення рівня мотивації учнів старших класів до навчання,
-                   формування ІК-компетентності та компетентностей з комунікації, співпраці та кооперативної роботи;
-                   стимулювання творчої, дослідницької та пошукової діяльності учнів старших класів;
-                   використання індивідуальних та групових форм роботи;
-                   орієнтація на інтерактивні форми взаємодії вчителів та учнів, під час як яких взаємодія учнів відбувається не тільки з учителем, а й один з одним, причому активність учнів у процесі навчання домінує;
-                   застосування інноваційних технологій (метод проектів, перевернуте навчання, веб-квест) та форм (мозковий штурм, дискусія, ділові ігри); навчання
-                   формування в учнів старших класів навичок соціалізації, підвищення психологічної стійкості до стресу;
-                   забезпечення доступу учасникам освітнього процесу до навчального контенту;
-                   використання рефлексивної практики в освітньому процесі.
Розглянемо види внутрішніх мереж, що формуються в корпоративній електронній соціальної мережі Yammer для підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ.
Мережа класу (класного керівника). Формується класним керівником, який самостійно долучаює до неї своїх учні. Мета: удосконалення комунікації класного керівника з учнями класу.  Фунції: вчасне оповіщення, обговорення заходів класу, планування екскурсійних поїздок, збір та узагальнення даних різної тематики, презентація здобутків учнів класу.
Особливості: класний керівник може здійснювати педагогічний вплив на окремого учням (або спілкуватися з його батьками) за допомогою  миттєвих повідомлень.
Мережа тематичної групи. Формується вчителем-предметником, наприклад, іноземної мови. Це так звані «підгрупи», що відрізняються рівнем навчальних досягнень. Мета: удосконалення форм і методів навчання учнів з конкретного предмета. Функції: опрацювання різноманітних навчальних завдань, обговорення текстів (фото, відео), організація комунікації під час розробки тематичних проектів, отримання консультацій під час підготовки робіт до захисту МАН.
Мережа навчального проекту. Формується керівником проекту. До складу учасників можуть входити учні різних вікових категорій (або учнів різних класів однієї вікової категорії). Мета: розробка тематичного (навчального, соціального, виховного) проекту. Функції:  організація групи проекту, планування, інформування про хід реалізації проекту, обговорення етапів виконання проекту, збір та узагальнення даних проекту, презентація проекту, розміщення фото, відео, аудіо даних як для презентації , так і для обговорення, спілкування з експертами.
Мережа психолога. Формується шкільним психологом. Мережа є загальнодоступною для усіх учнів школи. Мета: надання вчасної психологічної підтримки учням різновікових категорій. Функції: розміщення різноманітних тематичних текстів, презентацій, фото, відео, щодо профілактики та попередження конфліктів (на рівні учнів, класів, школи), поганих звичок, формування компетентності міжособистісного спілкування; оповіщення про проведення різноманітних профілактичних заходів; пояснення й інтерпретація окремих станів, настроїв (учнів) тощо.
Особливості: психолог може надавати індивідуальні консультації учням за допомогою  системи обміну миттєвими повідомленнями.
Залучення учнів старших класів до корпоративної електронної соціальної мережі Yammer дає можливість підвищити ефективність організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладу, а саме: налагодити з систему електронної комунікації з учнями та їх батьками, надавати дієву допомогу (консультації) з питань навчання, здійснювати вчасне оповіщення, презентувати здобутки (на рівні учня, класу, школи), підвищувати рівень ІК-компетентності як вчителів, так і учнів та їх батьків.

Список використаних джерел

4.                  Семенов Н. А. Социальные сети, перспективы развития и способы монетизации. Часть 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://secl.com.ua/article-vse-o-socialnyh-setjah-vlijanije-na-cheloveka.html (дата звернення: 24.02.16).

Ще про соціальні мережі
Сучасний стан використання електронних соціальних мереж учителями загальноосвітніх навчальних закладів України
Посилання: http://lib.iitta.gov.ua/706205/1/Lytvynova-01-2017.pdf
Завантажити статтю. Немає коментарів:

Дописати коментар